Solární kolektor 2.3

Výkon solárního kolektoru 2.3.
Plocha apertury 5,52 m2
Absorpční plocha 5,49m2
Vnější rozměr 1895 mm x 3157 mm
Krycí sklo solární 4mm, krycí
Připojovací rozměr Cu trubka Ø 22 mm
Tepelná izolace minerální vata 30mm + PUR 20mm
Objem teplonosné kapaliny 3,3 L
Hmotnost 119 kg
Povrch absorbéru vysoce selektivní vrstva
Solární absorptivita 96 % ± 2 %
Emisivita při 100°C 4 % ± 2 %
Optická účinnost 80%
Doporučená pracovní teplota do 100°C
Max.přetlak teplonosné kapaliny 6 bar
Testovací tlak 10 bar
Doporučený průtok 120 - 360 l / h kolektor
Skříň kolektoru eloxovaný hliníkový profil
Stagnační teplota (intenzita slunečního záření G = 1000 W/m2 teplota okolí tas = 30°C) 168,9 °C
Energetický zisk (je závislý na místních a klimatických podmínkách i orientaci budovy) 2400 - 3600 kWh/rok

Zpět